Circle Team

  

Gina Moors werkt 35 jaar als coach en sinds 12 jaar heeft ze haar eigen praktijk als coach, systemisch therapeute en facilitator. Ze is een inspirator, een bemiddelaar die mensen benadert vanuit haar hart en heeft een sterk aanvoelen met het veld waarin ze zich begeeft. Ze is bezield om mensen te begeleiden naar hun eigen waarheid, is ingewijd in het Pad van de Inca en combineert deze wijsheid met haar professionele ervaring als teamleider en district manager en haar rijke levenslessen. Het is een verhelderende weg waarop ze de wegwijzers aangeeft naar authentiek leiderschap en zelfbewustzijn.

  

Johan Puttaert is een zelfstandig ondernemer, met een rijke achtergrond als werkgever bij verschillende eigen bedrijven. Als executive mentor en teamcoach begeleidt hij zo’n 30 jaar management teams van grote organisaties van het land. Hierbij toont hij aan dat de weg afleggen van hoofd naar hart, leidt tot meer zingeving, productiviteit en persoonlijk geluk. De Vier Inzichten van de Tolteken zijn bakens op deze weg naar Hartwijsheid. Hij begeleidt mensen bij het creëren van een gelukkig en vredevol leven, in balans met zichzelf, dierbaren, professionele omgeving en hun leefgemeenschap.

  

Luc Limère is een ervaren begeleider van organisaties in binnen- en buitenland. Sinds 20 jaar heeft Luc zijn eigen stijl gevonden om leiderschap, zelfbewustzijn en inspiratie bij managers en teams wakker te maken door zijn licht op hen te richten. Via een praktische mix van Oosterse en Westerse aanpak, vinden mensen hun pad naar waar hun hart écht ligt. Hij is een vertrouwde sparring partner voor leiders die het beste willen realiseren met hun mensen. Als gids stapt hij rustig en geduldig naast u, tot balans en welzijn zich aandienen aan de horizon. Vanaf dan kan u zelf verder op weg.

 

Ronald Osephius werkt puur en intuïtief. Hij gelooft dat iedereen het recht heeft om alle antwoorden te krijgen op de belangrijke levens- en/of organisatie vragen. Als ex internationaal ondernemer van meer dan 600 personeelsleden kent Ronald al ruim 24 jaar de persoonlijke- en bedrijfsmatige uitdagingen. Als inspirerende leider begrijpt hij hoe mensen met elkaar te verbinden. "Ik ben jouw tijdelijke stevige houvast om, puur vanuit liefde, jou bewust te laten groeien naar wie jij werkelijk wilt zijn. Zodat jij blijft stralen!" aldus Ronald