Missie Visie

MISSIE
Wisdom Circles® ontwikkelt vertrouwen in de wijsheid van het hart om, samen met de creatieve menselijke geest, natuur en economie te verbinden.

VISIE
Bijdragen aan de creatie van een gezonde maatschappij waar iedereen met een hart voor elkaar, de natuur en de aarde werkt.
Bijdragen tot een liefdevolle wereld met vrede en wijsheid als leidend principe.
Opdiepen van levende wijsheid in organisaties door alle componenten zijnde mensen, middelen, energie, geld, realisaties, ideeën met elkaar te verbinden.
Stimuleren en ontwikkelen van persoonlijk talent om meer de intuïtie en het waarnemingsvermogen te benutten.
Bewuste en bezielde keuzes maken die de toekomstige 7 generaties en de maatschappij duurzaam ontplooien.
Verbinden van organisaties om op een wijze en bewuste manier middelen vrij te maken die de ontwikkeling van jongeren en toekomstige generaties waarborgen.