Wijze Volkeren

Wijsheid cirkels wereldwijd

Tienduizend jaar geleden is de cirkel geïnfiltreerd in elk gebied van menselijke kennis, van architectuur en stedenbouw tot linguïstiek en objecten. In een cirkelvorm zitten om wijze gesprekken te voeren bestond sinds oudsher en bestaat nog steeds overal ter wereld.

Onze energie helpt wijsheid scheppen - Boodschap van de Noord-Amerikaanse "Indianen"

“De energie die door ons stroomt, brengt ons kracht. Hoe we ervoor kiezen om die kracht te gebruiken, is onze keuze. Waar we deze energie ook voor gebruiken, ze kan helpen om wijsheid te scheppen. Als we deze zouden gebruiken om onze gemeenschap te helen en te verbinden, kan het één soort wijsheid opbrengen. Als we onze enegie echter gebruiken om te manipuleren en af te leiden, kan het een ander soort wijsheid onthullen. Wij maken de keuze.
Onze keuzes worden versterkt wanneer we dit samen doen met de harten van de broeders en zusters in onze stam. We delen een grotere wijsheid die ons het diepere doel leert begrijpen dat ons verbindt of een nieuwe wijsheid die het einde kan betekenen van een bepaalde illusie of manipulatie die leefde in onze gemeenschap.”

Bewaak en bescherm alle leven - Zingeving volgens de Apu Inca's van de Andes

"Wij zijn de Apus; de bewakers. We waken over de planten, de dieren en de mensen. We zijn hier al heel lang; langer dan de mensen die in de valleien onder ons hebben gewoond.

"Wanneer Inti, Vader Zon, de wereld verwarmt in de lente, de geboorte en groei van de levende wezens voedt, begint ons lange haar te wijken. Sneeuw en ijs wenden zich tot water, druppelen en stromen dan langs onze gezichten en ruggen, in de beken en in de rivieren. Dit is waarom de mensen van ons houden; wij zijn de verzorgers van het water dat ze nodig hebben, dat al het leven nodig heeft. "

Maak nieuwe afspraken met jezelf - Levenslessen volgens de Tolteken uit Midden Mexico

"Het ideeëngoed van de Tolteken vertelt ons dat de impact van andermans meningen na verloop van tijd een zeer sterke factor is geworden in de gewoonten die we tijdens ons leven hebben gecreëerd. Gedurende dit proces hebben we 'afspraken' gemaakt in onze gedachten over wie en wat we zouden moeten zijn. Naarmate de tijd verstreek, leerden we echter ons leven leiden op basis van deze afspraken. Daaruit blijkt dat de keuzes die we nu maken, worden gestuurd door de meningen van anderen uit ons verleden, in plaats van de meningen die we zelf zouden hebben gekozen. "

Don Miguel Ruiz is een Mexicaanse auteur van Tolteekse spiritualistische boeken. Hij geeft ons vier principes 'De Vier Inzichten' om in te oefenen en hiermee de door anderen gecreëerde beperkingen te doorbreken, zodat we een gelukkiger en succesvoller leven voor onszelf kunnen bouwen. Deze wijsheid komt voort uit de gemeenschap van Tolteken die eeuwen terug in de piramide stad Teotihuacan woonden. Na duizenden jaren mondelinge overlevering kreeg Don Miguel de toelating om deze wijsheden met ons te delen. Zijn boek heeft vele miljoenen mensen bereikt en is vertaald in meer dan twintig talen.

De stamhoofden vormden een cirkel rond het vuur

Een leven lang richten we onze aandacht op de lessen van wijze volkeren overal ter wereld. Op vele reizen waarbij we tijdens ons verblijf bij hen mochten logeren leerden we hun gewoonten kennen en waren we telkens verbaasd over de eenvoud en de kracht van hun beslissingen, die meestal zittend in een cirkel werden genomen. We hebben deze kennis mee ingebracht in ons concept.
Organisaties en bedrijven kunnen veel opsteken van deze wijze bijeenkomsten. De huidige leiders zijn de hedendaagse stamhoofden van hun organisaties. Wisdom Circles ® wil werelden verbinden en heeft deze wijze van vergaderen in een hedendaagse en actuele vorm gegoten.

Wereldwijde cirkels van wijsheid

Onze dank gaat uit naar de “Touareg” in L'Oasis Sacrée van de Hammada Woestijn, de “Zulu” in Zuidelijk Afrika, de “Apu Shamanen” in het Peruaanse Andesgebergte, de “African Music Circles” in Swaziland , de "The San Dance Ceremony" van de Bosjesmannen in Botswana en de Kalahari in Namibia, de "Baka Drumcircles" in Kameroen, de “Dogon Circles” in West Afrika, de "Basotho" stamhoofden in de Drakensbergen van Lesotho, de “Toltec Apprentice Circles” in Teotihuacan Mexico, de “Navajo Math Circles”, de “Rosebud Sioux Tribe” in South Dakota, de “Algonquian” en andere Indiaanse stammen in Noord en Midden Amerika zoals Shoshone, Cheyenne en Ojibwa, de “Aboriginal Circles” in Australië. Dichterbij: de “Alumni” , de “Business Leaders” en “Business Growth” cirkels in West Europa, de mythische “Knights of the Round Table” van King Arthur. Er worden vernieuwende “Women’s Circles” georganiseerd overal in het Westen, aansluitend zijn er ook "Men's Circles" die beginnen te ontstaan. Hierbij zijn vele vrouwen en mannen vandaag in ons land actief om hun zelf ervaren wijsheden te delen en door te geven.

Terug