Jouw Wijze Zelf

Het boek van uw persoonlijke Wijsheden

Door de eeuwen heen heeft wijsheid zich ontplooid. Vele beroemde en minder bekende mensen hebben hun bijdrage geleverd en de vreugde gekend van hun “toegepaste” wijsheden. Door deze duizenden ervaringen is onze maatschappij verder gegroeid, soms ook de wijsheid ontgroeid.
Het doel van recent wijsheids-onderzoek over de hele wereld, terug te vinden in prachtig geschreven boeken en op vele websites is om mensen te helpen een duidelijk begrip te krijgen over wijsheid en de toepassing ervan. Er zijn veel zienswijzen en meningen over het onderwerp. Naar onze bescheiden mening bestaat er geen waarheid in wijsheid. Wij zijn allen wijs.

Uw persoonlijke Wijsheid
Wat heeft u al “wijs” ontwikkeld en zelf toegepast? In uw eigen leven, in uw werk, in uw relaties met anderen? Wat is er voor u zichtbaar en wat nog niet dat u zou willen ontwikkelen?

We beschrijven hier vier niveaus van Ontwikkeling van Wijsheid (bewerkte bron: Copthorne Macdonald)

Potentiële Wijzen
Deze omvatten bijna iedereen. Dit zijn mensen die druk bezig zijn in hun leven, het potentieel hebben om wijs te worden, maar nooit de behoefte hebben gevoeld om hun wijsheid te ontwikkelen.

Zoekende Wijzen
Deze mensen zijn op het punt gekomen om te begrijpen wat wijsheid is en beseffen dat ze het potentieel hebben om wijs te worden. Zij nemen het besluit om "het pad van hun mogelijkheden te volgen”.

Betrokken Wijzen
Deze mensen zijn actief betrokken bij activiteiten die de wijsheid blootleggen en deze helpen ontwikkelen.

Erkende Wijzen
Dit zijn degenen die door anderen worden erkend als wijze mensen.

Uitnodiging tot actie
Wanneer het leven u uitdaagt, beschouw uzelf dan niet als ongelukkig om deze uitdagingen het hoofd te bieden, maar gelukkig dat u ze aankunt. Het is niet wat er met u gebeurt dat u schade kan toebrengen, maar vooral uw mening erover.

We nodigen u uit tot actie. Ga eens wandelen in de natuur en denk en voel wat er in u opkomt als u kijkt naar wijsheid in uw leven. Wat u ook wijs besluit, begin eraan te werken.

"Door deze methoden kunnen we wijsheid leren: ten eerste door reflectie, die het edelst is, ten tweede, door imitatie, wat het gemakkelijkst is en ten derde door ervaring, wat het sterkste is. "- Confucius

Terug