Wijze Teams

Bundeling van Krachten

Een grote potentiële kracht is aanwezig wanneer mensen een team vormen. Deze ten volle benutten is een uitdaging. De aanwezige wijsheid een kans geven om te stromen gebeurt niet enkel op basis van homogeniteit.
Volgens onderzoeken is variëteit in het team uiteindelijk een bepalende succesfactor. Een hele uitdaging vormt het samenvoegen van al deze schakeringen in persoonlijkheden, bundelen van krachten, omzetten van fouten, stil staan bij het onderlinge functioneren

Bij het (uit)bouwen van een team is het essentieel om eerst begrijpen wat van de groep wordt verwacht én wat hun verwachtingen zijn. Dit leidt tot een diepere kijk in hoe samen te werken, hoe productiever te worden hoe continu succesvol te zijn.

Zingevend Leiderschap

Samenwerken aan het zichtbaar maken van de verwachtingen, het goed organiseren van de onderlinge informatie, het durven communiceren van moeilijkheden, het zichtbaar maken van de voortgang van het team, het stimuleren van erkenning en waardering. Een cultuur van spontane feedback voedt daarbij continu het vertrouwen in ieders kunnen. (Voorbeeld)gedrag en commitment van de leider wordt verwacht, ervaren en geprezen.
Dit zijn enkele opgesomde kwaliteiten van de Wijze Teams van de toekomst. Niet evident.

Hoe staat het met uw team? Word er een toename aan bewustzijn zichtbaar? Stimuleert u positieve energie, prijst u de teamleden voor hun werklust en hun wijze beslissingen? Gaat u als leider om met een betere planning in functie van zingevende werkafspraken? Let u beter op signalen uit hun omgeving en kijkt u gericht naar de lange termijn? Een lange termijn in vooral zingeving en welzijn. Want dat is de voeding waar Wijze Teams vooral kracht uithalen om hun teamwerking te beleven en uitmuntende resultaten te boeken. Zingevend leiderschap.

Terug