Wijs Doel: de 5de Competentie

De ons bekende vier hoofdcompetenties

Een opfrissing. De betekenis van een competentie is het vermogen of de kennis om een handeling bekwaam uit te voeren of een probleem juist op te lossen. Het verschil tussen een talent en een competentie is dat een talent aangeboren is, en een competentie niet. Deze ontstaan door intensief en doelbewust leren en oefenen.

Van de 50 meest benoemde competenties in organisaties zijn de vier meest essentiële:
Initiatief nemen – niet bang om iets uit eigen beweging te ondernemen, zonder aansporing van iemand anders, in plaats van af te wachten.
Gestructureerd werken – volgens een plan werken, waarbij je het werk overziet, prioriteiten kunt stellen en deze kunt bijstellen zonder het doel uit het oog te verliezen
Succesvol (samen)werken – ambitieus en enthousiast succesvol je werk verrichten, met voldoende empathisch vermogen om in prettige werksfeer met collega’s te kunnen samenwerken aan een gezamenlijk doel
Resultaatgericht werken – in staat om plannen en opdrachten in concrete acties om te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor (uw aandeel in) het eindresultaat

De vergeten 5de competentie: Wijs samenwerken – in staat om te reflecteren, om elkaar aan te voelen, te overleggen en te verbinden
Organisaties die de uitdagingen vandaag aanpakken onderkennen dat de 4 competenties niet voldoende meer zijn.
Zij weten dat talenten aanwerven slechts een deel is van het benutbare potentieel. Zij werken ook hard aan de scholing en opleiding van hun mensen. Om iedereen gemotiveerd en werklustig te houden, bereid tot het aangaan van de nodige engagementen om de doelen te halen, beseffen leidinggevenden dat er meer nodig is. Langzaam komt men tot het besef dat zijzelf en de werknemers op zoek zijn naar meer zingeving.
Wat is er dan nodig om die zingeving op te wekken bij de werknemers? Het antwoord is simpel en eenvoudig : "aandacht, ruimte en tijd geven om te reflecteren over hoe zinvol men bezig is". Dat leidt ons tot een ontbrekende dimensie, de 5de competentie die in vele organisaties nu klaar staat om zich te ontplooien.

Hoe kunnen we wijzer samenwerken? Hoe brengen we de medewerkers tot een beter reflecteren? Nemen we tijd en moeite om elkaar aan te voelen, ruimte om te overleggen en te verbinden?

Een schat aan levenservaring, welzijns- en gelukservaring ligt verborgen in veel organisaties. Het wordt tijd om ze te bevragen en tot leven te wekken. We hebben op een bescheiden manier hier de voorbije jaren hard aan gewerkt. Onze Wijsheidscirkels bieden de nodige aandacht voor deze ontbrekende schakel.

Terug