Wijze Organisaties

Organisaties kunnen inzoemen op meer wijsheid

“Het leek mij dat de bijen bezig waren met dezelfde soort problemen die we proberen op te lossen. Hoe kunnen grote, diverse groepen harmonieus en productief samenwerken? Misschien kunnen we leren wat de bijen zo goed doen en het toepassen op onze instellingen, onze organisaties.”
Toen Michael O'Malley voor het eerst de bijenteelt opnam, vond hij het een leuke hobby om met zijn zoon te delen. Maar hij merkte dat bijen niet alleen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, maar ze creëren daarbij een opmerkelijk productieve organisatie, in miniatuur maar wel als ongelooflijk succesvol bedrijf.

O'Malley besefte ook dat bijen managers veel kunnen leren, en krachtige inzichten kunnen identificeren, zoals:
* Distribueer autoriteit: de bijenkoningin zendt haar afgevaardigden uit en het zijn de werkbijen die dagelijks beslissingen nemen
* Houd het simpel: bijen wisselen alleen relevante informatie uit
* Bescherm de toekomst: wanneer een lucratieve ader van nectar wordt ontdekt, snelt de hele kolonie er niet naartoe om deze leeg te roven

Wanneer we het over wijsheid hebben, dienen bijen vaak als voorbeeld. En met een goede reden. Ze hebben ons veel te leren.

Wijze organisaties pakken het zó aan

De basisvisie
Een goed doordachte en wijs geformuleerde visie van waar de organisatie zal staan in één tot drie tot vijf jaar (eigen keuze), uitgedrukt in specifieke prestatie-uitkomsten, vertaald door de hele organisatie heen. Elke medewerker heeft persoonlijke doelstellingen die aansluiten bij de visie. Elk heeft een direct effect op de uitkomst en een duidelijk omschreven persoonlijk belang bij het bereiken van de visie. De basisvisie wordt gedragen door allen, zonder uitzondering.

De leider(s)
De CEO en zijn of haar leidend team overlegt, rapporteert en informeert continu, herhaaldelijk en consistent met alle groepen voor een wijze communicatie in twee richtingen. De CEO is voor iedereen goed zichtbaar, uitwisselingen met werknemers vinden constant en consequent plaats. Angsten worden aangepakt. Waarheid en eerlijkheid heersen. Wijze meningen mogen het verschil maken en het is een plezier om de leider(s) te ontmoeten.

De teams
Teams evolueren naar zelfmanagement, ze geven richting, kennen hun prioriteiten en faciliteren de weg naar het doel. Zij kennen de organisatie, zij kneden de organisatie, ze zijn deel van een overzichtelijk geheel. Het gemeenschappelijke doel is ook hun doel in een holistisch gestuurd geheel. Warme omgeving, warme mensen met spirit en pit.

Wat een Wisdom Circle helpt losmaken

Oplossingen voor problemen worden vanuit de aanwezige wijsheid gevonden en geïmplementeerd. Als iets niet werkt, wordt er iets anders geprobeerd. Vastberaden werknemers krijgen een forum waar ze hun wijze visie mogen en kunnen uiten.

Niet enkel de CEO en zijn team, maar de hele organisatie ziet de noodzaak van ingrijpende veranderingen en ze werken allemaal samen bij het bepalen van de visie en de middelen die nodig zijn voor succes. Teamwerk is echt, niet geveinsd. Bijdragen zijn oprecht, niet gepolitiseerd. In een wijze omgeving regeert geluk en vrede.

Dit en nog veel meer, leert u tijdens de Wisdom Circles.

Terug