Wijze Leiders

Authenticiteit

Elke leider kan een wijze leider of leidster zijn. Wanneer we kijken hoe leiders tewerk gaan zien we duizend-en-één varianten. Een goede start is meestal vanuit authenticiteit. Leiden hoe u werkelijk bent, op dit ogenblik, wat u vandaag voelt, gebaseerd op omgezette kennis, ervaring, talent en durf.
De durf om te veranderen, de durf om te vernieuwen, de moed om vragen te stellen én zichzelf in vraag te stellen.

10 Wijze vragen voor Leiders

• Op welke manier communiceert u vandaag de visie en strategie naar uw mensen?
• Wat maakt u vandaag het meest bezorgd als het gaat over uw mensen?
• Wat is vandaag het grootste werkpunt dat u ziet om uw organisatie te doen groeien?
• Wat is voor u belangrijk in uw persoonlijke ontwikkeling in relatie met uw team en waarom?
• Wat is uw grootste uitdaging die nu voor u ligt om (samen) de doelen te halen?
• Welk cijfer zou u uzelf geven in het benutten van het potentieel van uw mensen en waarom?
• Bent u er van bewust dat mensen dingen doen die ze zien bij anderen, inclusief uzelf?
• Bent u ervan bewust dat er angst leeft en waar deze zich manifesteert in uw organisatie?
• Bent u ervan bewust dat u geliefd of niet geliefd wordt, en waarom?
• Herkent u de situaties waar mensen kwetsbaar kunnen zijn waarbij ze hun baan, hun reputatie en mogelijk hun eigenwaarde riskeren?

Terug