Wijze Energie

Alles bestaat uit energie

Energie is niet altijd zichtbaar of meetbaar, maar is altijd aanwezig. Alles wat ons omringt is energie, niet in het minst wijzelf. Wanneer we kijken naar de energie in organisaties dan zien we dat ruim de helft van de menselijke energie niet ten volle wordt ingezet of zelfs verloren gaat . Wat zouden werkgevers kunnen doen om het energiepeil in hun organisatie te verhogen? Allereerst beseffen dat er zoiets als energiestromen in hun organisatie bestaan. Wat je aandacht geeft, groeit. Kiezen voor vertrouwen in de kerngedachte, de eigenheid en het potentieel van je organisatie, gemaakt door mensen, zal leiden tot bloei. Ongeacht mogelijke tegenslagen. Alles wat negatieve energie opwerkt zorgvuldig en tijdig detecteren. Een werkcultuur creëren die zich telkens opnieuw richt op het positieve.

Wordt er dus wel gedacht op de volgende manier: wat vragen we en waarom? wat willen we bereiken en hoe? Geloven we erin, in onze energie en deze van onze mensen? Maken we ons klaar om aan te trekken en te ontvangen? Waar zijn we op gefocust? Welke energie komt tot leven in onze organisatie?

Energie beheersen of managen 

Bij energiemanagement kijken we niet op het niveau van cijfers of ratio's naar organisaties, maar wel naar het energieniveau. Het is het vermogen om bestaande energiestromen binnen de organisatie zichtbaar te maken en om te buigen in de gewenste richting. Intrinsiek gemotiveerde mensen die vanuit hun passie, hun volle goesting verantwoordelijkheid nemen over hun taak, hun persoon en hun professionele relaties. Maar ook de mate van verbinding tussen de medewerkers onderling, tussen medewerkers en hun verantwoordelijken. De verbinding tussen organisatie en de klanten, de leveranciers. Dat zijn allen energiestromen binnen een omgeving waar mensen samen aan de slag zijn.
Wanneer deze aanwezige energie kan gevoed worden door oorspronkelijkheid en diepgang bouwt de organisatie aan haar beste fundament.
De kracht van een organisatie is het oorspronkelijke ideaalbeeld, de droom van de oprichter(s), samen met de energie van de leiders en de medewerkers eendrachtig om te zetten. Waarbij mensen energetisch verbonden zijn, in een eigen levende cultuur die wijs omgaat met alles wat ze aanraakt. En als we nog verder durven kijken... ook inherent bijdraagt tot welzijn van onze maatschappij én onze planeet.

Terug