Cirkels

Cirkels van natuur en mens

Van de zon, maan en planeten tot de ogen die ons zicht geven, de cirkel is overal terug te vinden in de natuurlijke wereld. Het gaat terug naar primitieve wortels in de natuur, waar de meeste vormen kromlijnig zijn. Cirkels zijn zachter, ze bieden enige veiligheid, in tegenstelling tot hoekige vormen

De cirkel is ook veelvoudig aanwezig in de door mensen gemaakte wereld : van wielen en koepels tot logo's en infographics. Het is een vorm in ons dagelijks leven die volkomen doorgedrongen is.

Een andere theorie is dat mensen geometrische vormen associëren met emoties - en dat cirkels corresponderen met geluk.

Cirkels als vergadervorm

De cirkel of raad is een oude manier van samenkomst die de mens gedurende duizenden jaren toepast om respectvolle gesprekken te voeren in en over de gemeenschap.
In een cirkel verplaatsen mensen zich van informeel socialiseren naar een ontvankelijke houding van doordacht spreken en diep luisteren.

Met Wisdom Circles ® is het onze bedoeling om tegemoet te komen aan de behoeften van mensen die samen werken en leven. We creëren de ruimte van de cirkel waar de innerlijke wijsheid naar voor kan treden en waar de waarheid over werken en leven zich kan uitdrukken.

We begrijpen dat de zo gecreëerde hogere energie van de cirkel zal leiden tot wijze inzichten die de deelnemers kunnen uitspreken met als doel de beoogde verandering of vernieuwing.

Terug