Wijze Krachten

Organisator

Wijze Krachten
De Stal Ranst

Locatie

De Stal Ranst
Laarstraat 24 2520 Ranst

Datum

okt 16 2018

Tijd

DEZE CIRKEL IS AFGELOPEN
10:00 - 17:00

Kosten

Aangeboden

Bedanking Wisdom Circle

Op 16 oktober 2018 organiseerden we een “Thankfulness Circle” om al onze vrienden, medestanders en testpiloten te bedanken voor hun bijdragen gedurende de afgelopen jaren. De beelden spreken voor zich. Van harte dank wijze mensen!
  . .

  . . . .

. .

.

Copyright © Alle rechten zijn voorbehouden. De op deze website gepubliceerde gegevens mogen enkel worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar worden gemaakt, met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wisdom Circles ®.

Wisdom Circles ® is een geregistreerd merk bij het Europese Merkenregister. Intobalance BV Builoogstraat,26 – B-3360 Bierbeek – Belgium – BE 0860.957.350